Home / Napisali o mnie / Eurolekcja w Szadku

Eurolekcja w Szadku

Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Szadku na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej infor­muje o Euro­lek­cji, jaka z ini­cja­tywy Joanny Skrzy­dlew­skiej odbyła się w szkole.

Szcze­góły pod adre­sem:  http://www.szadek.edu.pl/kalendarzimprez20122013.html

24 grud­nia 2012 r.

Scroll To Top