Home / Z regionu / Alex Bruno z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Alex Bruno z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

 Alex Bruno z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno oka­zał się naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w ligo­wym meczu z Lechem Poznań roze­gra­nym na sta­dio­nie przy al. Piłsudskiego.

Widze­wiacy zre­mi­so­wali z wice­mi­strzem Pol­ski 2:2, zdo­by­wa­jąc w ten spo­sób tak potrzebny im punkt, a Bruno po meczu ode­brał nagrodę dla Pił­ka­rza Meczu, którą fun­duje Joanna Skrzydlewska.

Pod nie­obec­ność poseł Skrzy­dlew­skiej nagrody – zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów i pamiąt­kową sta­tu­etkę - wrę­czyli Bra­zy­lij­czy­kowi Witold Skrzy­dlew­ski, wice­prze­wod­ni­czący Rady Nad­zor­czej Widzewa oraz Andrzej Możejko ze Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobolewskiego.

11 marca 2014

Scroll To Top