Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Angelika Janowska wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

Angelika Janowska wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

Angelika Janowska wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

Ange­lika Janow­ska wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

 

Ange­lika Janow­ska, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zajęła pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie „Twoje pierwsze kroki w Brukseli – graj o staż” organizowanym przez Joannę Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Europejskiego razem z Regio­nal­nym Ośrod­kiem Debaty Mię­dzy­na­ro­do­wej. 

W teście z wiedzy o Unii Europejskiej zdobyła 36 punktów na 40 możliwych i w nagrodę wyjedzie na dwumiesięczny, płatny staż do Biura Poselskiego eurodeputowanej Joanny Skrzydlewskiej w Brukseli.

 

 

Drugie miejsce zajęła Pau­lina Piskorz, która zdobyła 29 pkt., w nagrodę dostała tablet. Na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Patryk Miko­łaj­czyk, który zebrał 18 punk­tów. W nagrodę otrzy­mał odtwarzacz MP4.

- Chcę promować wiedzę o Unii Europejskiej wśród studentów, wszak Łódź, to miasto akademickie – mówi Joanna Skrzydlewska. – Taki staż to dla młodych ludzi także szansa na karierę zawodową, a dokładnie na pierwszy krok w karierze, sprawdzenie siebie. Studia to czas prób, szukania swojego miejsca w życiu, myślę, że taki staż jest właśnie próbą, sprawdzianem.

Do tegorocznej, drugiej edycji konkursu zgłosiło się 25 studentów III, IV i V roku z województwa łódzkiego. Przeważali studenci prawa, administracji i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Każdy z uczestników konkursu dostał pamiątkowy dyplom oraz gadżety Joanny Skrzy­dlew­skiej i Regio­nal­nego Ośrodka Debaty Mię­dzy­na­ro­do­wej w Łodzi.

6 grud­nia 2013

Angelika Janowska wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

 

Scroll To Top