Home / Archiwum / Archiwum 2013page 10

Archiwum 2013

Nordic walking wokół tumskiej kolegiaty

Ponad 60 senio­rów wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, który w sobotę w Łęczycy zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. To był ... Czytaj dalej »

Życzenia od Joanny Skrzydlewskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Łęczycy

W sobotę w Łęczycy kolejny Marsz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzydlewską.   Udział w impre­zie zapo­wie­działo już około ... Czytaj dalej »

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [Wideo cz. 2]

Rela­cja z wystawy “Cele­bra­cji rota­cyj­nych Pre­zy­den­cji w Radzie UE obcho­dzo­nych w Pałacu Choj­nata koło Bia­łej Raw­skiej w latach 2008-2013″. Wystawa ... Czytaj dalej »

Z pałacu Chojnata do Parlamentu Europejskiego [Wideo cz.1]

Rela­cja z wystawy “Cele­bra­cji rota­cyj­nych Pre­zy­den­cji w Radzie UE obcho­dzo­nych w Pałacu Choj­nata koło Bia­łej Raw­skiej w latach 2008-2013″. Wystawa ... Czytaj dalej »

Unia ujednolici czas pracy pilotów

Euro­de­pu­to­wani prze­gło­so­wali zmiany, mające na celu ujed­no­li­ce­nie czasu pracy pilo­tów w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. W ten spo­sób Par­la­ment Euro­pej­ski przy­chy­lił ... Czytaj dalej »

Malala Yousafzai laureatką Nagrody Sacharowa

Malala Yousa­fzai z Paki­stanu, dzia­ła­jąca na rzecz dostępu do edu­ka­cji i praw kobiet, jest tego­roczną lau­re­atką Nagrody im. Sacha­rowa, na ... Czytaj dalej »

Odszedł Wilfried Martens – wielki mąż stanu

Z żalem infor­muję, że w nocy 9 paź­dzier­nika odszedł Wil­fried Mar­tens – wielki mąż stanu, zało­ży­ciel oraz prze­wod­ni­czący Euro­pej­skiej Par­tii ... Czytaj dalej »

Scroll To Top