Home / Centrum seniora

Centrum seniora

[heading style="1"]Spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tomaszowie[/heading]

Spotkanie z seniorami w Tomaszowie MazowieckimPonad 100 słu­cha­czy Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim przy­było na spo­tka­nie z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Poseł Skrzy­dlew­ska przy­bli­żyła zebra­nym czym zaj­muje się Par­la­ment Euro­pej­ski a także jak wygląda praca posła.

Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyły się akcje skie­ro­wane do środo­wi­ska senio­rów, orga­ni­zo­wane przez poseł Skrzy­dlew­ską. Naj­wię­cej pytań doty­czyło – oczy­wi­ście - obec­nej, nie­we­so­łej sytu­acji seniorów. [Więcej zdjęć]

[heading style="1"]Marsz Seniora w Łęczycy[/heading]

Ponad 60 seniorów wzięło udział w Marszu Seniora Nordic Walking, który w sobotę w Łęczycy zorganizowała Joanna Skrzydlewska. To był ostatni tegoroczny marsz z kijkami, jaki dla seniorów organizowała eurodeputowana. Wcześniej amatorzy marszów nordic walking spotkali się w Łodzi, Skierniewicach, Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim.Marsz Seniora w Łęczycy- Dziękuję wszystkim seniorom za udział w marszach, cieszę się, że skorzystali z mojego zaproszenia – mówi Joanna Skrzydlewska. – Jestem przekonana, że wiele osób, które próbowały po raz pierwszy nadal będzie korzystać z tej formy ruchu. Dla zdrowia i lepszego samopoczucia.Marsz rozpoczął się tradycyjnie od krótkiej rozgrzewki, po której uczestnicy wyruszyli na trasę malowniczymi alejkami Parku Miejskiego. Tym razem seniorom towarzyszył przewodnik, który poprowadził ich aż do Tumu, gdzie zwiedzili zabytkową kolegiatę. W drodze seniorzy wysłuchali wielu ciekawych opowieści o Łęczycy i jej historii.Po zakończeniu zmagań Joanna Skrzydlewska zaprosiła seniorów na słodki poczęstunek, a później odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród, ufundowanych przez europoseł Skrzydlewską. Wśród nich, były także profesjonalne kije do nordic walking. – Na kolejnych marszach nordic walking spotkamy się wiosną – zapewnia Joanna Skrzydlewska – wszystkich serdecznie zapraszam już dziś.

[heading style="1"]Seniorzy maszerowali w Zgierzu i Aleksandrowie[/heading]

130 seniorów ze Zgierza i Aleksandrowa Łódzkiego wzięło udział w Marszu Seniora Nordic Walking, które w weekend zorganizowała dla nich Joanna Skrzydlewska. Na zakończenie zmagań w Zgierzu uczestnicy marszu spotkali się przy ognisku, a w Aleksandrowie – przy słodkim poczęstunku.

Marsz Seniora w Aleksandrowie

- Cieszę się, że tak duża liczba seniorów wzięła udział w marszach, bo to oznacza, że seniorzy lubią aktywnie spędzać czas – mówi Joanna Skrzydlewska. – Zapraszam na kolejny marsz, w sobotę spotykamy się w Łęczycy, pogoda już zamówiona.

Marsze poprzedziła krótka lekcja z instruktorem, który dokładnie wyjaśnił, jak prawidłowo dobrać kijki i jak się nimi posługiwać, by marsz był przyjemny i skuteczny. Później obowiązkowa rozgrzewka, po której seniorzy ruszyli w trasę. W Zgierzu maszerowali w Malince, a w Aleksandrowie – spod pomnika Rafała Bratoszewskiego przeszli malowniczyi alejkami Parku Miejskiego.

Wśród wszystkich uczestników marszów w Zgierzu i Aleksandrowie rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Joannę Skrzydlewską.

[heading style="1"]Seniorzy maszerowali w Łodzi i Skierniewicach[/heading]

W Sadzie Pomologicznym w Skierniewicach oraz w łódzkim parku 3 Maja odbywały się marsze seniora nordic walking zorganizowane z okazji przypadającego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Organizatorem marszu w Skierniewicach była Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP, a honorowy patronat nad imprezą objęła Joanna Skrzydlewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, która ufundowała dla uczestników marszu 20 profesjonalnych kijków do nordic walking.

centrum seniora - marsz Uczestnicy marszu w łódzkim parku 3 Maja, na który zaprosiła wszystkich Joanna Skrzydlewska, mieli do pokonania ponad 3 kilometry, a nie lada wyzwaniem było dla nich pokonanie dość stromej skarpy. Wiek uczestników był bardzo zróżnicowany: najstarsi przekroczyli dawno 70-tkę, najmłodsi liczyli sobie niewiele ponad 40 lat. Uczestnicy skierniewickiego marszu, który rozpoczął się krótką lekcją z instruktorem i rozgrzewką, mieli okazję podziwiać 1200 odmian jabłoni zgromadzonych w Sadzie Pomologicznym, gdzie odbywał się marsz. Najstarsi  uczestnicy tego spotkania mieli po 82 lata.

- Seniorów nie trzeba namawiać, ani zachęcać do aktywności o czym świadczy tak liczna grupa, która skorzystała z mojego zaproszenia i wzięła udział w marszu – powiedziała Joanna Skrzydlewska. – Nordic walking to idealna forma ruchu dla seniorów, niezbyt forsowna, na świeżym powietrzu, a towarzystwo innych osób jest dodatkową zachętą. Już dziś zapraszam wszystkich za rok, liczę, że spotkamy się w jeszcze liczniejszej grupie.

Dodatkową atrakcją marszu było losowanie nagród, wśród których były m.in. profesjonalne kije do nordic walking, które ufundowała Joanna Skrzydlewska. Kolejne marsze eurodeputowana Skrzydlewska organizuje w ajbliższy weekend w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim.

Kolejne marsze seniorów Joanna Skrzydlewska organizuje w najbliższy  weekend w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim oraz za tydzień – w Łęczycy.

[heading style="1"]Aktywna Jesień Życia[/heading]

Około 80 seniorów wzięło udział w cyklu spotkań z Joanną Skrzydlewską pod hasłem „Aktywna Jesień Życia”, zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Uczestnicy tych spotkań rozmawiali z europoseł Skrzydlewską o pracy w Parlamencie Europejskim, poznali lub przypominali sobie podstawy trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego, ćwiczyli Tai-Chi i wzięli udział w warsztatach kosmetycznych.

Na aktywne starzenie składa się wiele elementów: starzenie się w dobrym zdrowiu, aktywny udział w życiu społecznym, spełnienie w życiu zawodowym i więcej niezależności w życiu codziennym. Bez względu na wiek osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i dłużej cieszyć się życiem. Przez cały 2012 rok Unia Europejska szczególnie podkreśla potrzebę aktywności osób starszych.

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. To również okazja, do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.

 

Scroll To Top