Home / Z regionu / Zapraszamy na dyżur w Poddębicach

Zapraszamy na dyżur w Poddębicach

We wto­rek 27 maja w Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Pod­dę­bi­cach przy ul. Puła­skiego 3, w godzi­nach od 14:00 do 17:00, odbę­dzie się dyżur.

Ser­decz­nie zapra­szamy.

Scroll To Top