Home / Napisali o mnie / Dziennik Łódzki” podaje skład nowego zarządu

Dziennik Łódzki” podaje skład nowego zarządu

Dziennik Łódzki- W czwar­tek póź­nym wie­czo­rem pod­pi­sano umowę koali­cyjną mię­dzy PO i PSL w łódz­kim sej­miku. Mar­szał­kiem ponow­nie zosta­nie Witold Stę­pień - infor­muje red. Mar­cin Darda w  Dzien­niku Łódz­kim.
- W ran­dze wice­mar­szał­ków do zarządu wejdą poli­tycy PSL: Artur Bagień­ski i Dariusz Klim­czak. Człon­kami zarządu zostaną nowi radni sej­miku: Joanna Skrzy­dlew­ska (PO) oraz Paweł Bejda.Czytaj wię­cej: w Dzien­niku Łódzkim
Scroll To Top