Home / Napisali o mnie / Echo Głowna o szkoleniach dla bezrobotnych kobiet

Echo Głowna o szkoleniach dla bezrobotnych kobiet

“Echo Głowna” rela­cjo­nuje prze­bieg szko­le­nia dla bez­ro­bot­nych kobiet, jakie orga­ni­zo­wała w Głow­nie Joanna Skrzydlewska.

20 grud­nia 2012 r.

Scroll To Top