Home / Z regionu / Eurolekcja w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Eurolekcja w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Eurolekcja w Liceum im. Stefana Żeromskiego w OpocznieW Liceum im. Ste­fana Żerom­skiego w Opocz­nie, z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Euro­pej­skiego, instytucji europejskich oraz pracy eurodeputowanego.

Mło­dzież z klasy 3 z dużym zain­te­re­so­wa­niem słu­chała jak wyglą­dają sesje ple­narne, oraz współ­praca państw, które należą do Unii Euro­pej­skiej. Szcze­gól­nie cie­ka­wiło ich to, na czym polega praca euro­de­pu­to­wa­nego posła. Lekcję poprowadził Tomasz Dominiak, wicedyrektor Biura Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej.

To kolejna z cyklu lekcji o Parlamencie Europejskim, odbywających się w szkołach różnych szczebli na terenie województwa łódzkiego. Poseł Skrzydlewska chce w ten sposób przybliżać uczniom niełatwą tematykę integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji unijnych, a także uświadamiać młodym ludziom, jakie korzyści płyną dla Polski i Polaków z faktu przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej.

31 marca 2014

Scroll To Top