Home / Z regionu / Finał międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”

Finał międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”

Finał międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”

W Szkole Podstawowej nr 202 w Nowosolnej, odbył się już po raz piąty finał edycji mię­dzysz­kol­nego konkursu „Razem zapo­bie­gamy pożarom”.

Jego celem było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwem, jakie niesie za sobą nieumiejętne obco­wa­nie z ogniem. Młodzież miała oka­zję poznć nowo­cze­sne urzą­dze­nia, które straż pożarna wyko­rzy­stuje do walki z róż­nymi żywiołami.

Joanna Skrzy­dlew­ska podob­nie, jak w poprzed­nich latach prze­ka­zała dla zwy­cięz­ców kon­kursu nagrody oraz gadżety.

28 maja 2014

Scroll To Top