Home / Z regionu / Happy Łódź. W Łodzi też może być fajnie!

Happy Łódź. W Łodzi też może być fajnie!

Łódzka wer­sja “Happy” Phar­rella Wil­liamsa jest chyba naj­bar­dziej udaną spo­śród wszyst­kich kli­pów, któ­rymi pochwa­liły się dotąd pol­skie mia­sta. Warto było pocze­kać! Zobaczcie:

Scroll To Top