Home / Galerie zdjęć / Ida” z filmową nagrodą Parlamentu Europejskiego

Ida” z filmową nagrodą Parlamentu Europejskiego

I da i Paweł PawlikowskiTego­roczną fil­mową Nagrodę LUX Par­la­mentu Euro­pej­skiego otrzy­mał  Paweł Paw­li­kow­ski za swój film “Ida”.

Utrzy­many w czarno-białej kon­wen­cji film pro­duk­cji polsko-belgijskiej to opo­wieść o zakon­nicy, która odkrywa odcie­nie sza­ro­ści jaką skrywa jej przeszłość.

Prze­czy­taj roz­mowę z reżyserem

Zobacz też: stronę nagrody “Lux”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top