Home / Galerie zdjęć / Działalność Społeczna / Jedź z głową w kasku” w Szczawinie i Białej. Zdjęcia

Jedź z głową w kasku” w Szczawinie i Białej. Zdjęcia

W Szcza­wi­nie i w Bia­łej – tam byli­śmy dziś z akcją „Jedź z głową w kasku”. W ramach akcji, orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, dotar­li­śmy do szkół pod­sta­wo­wych w obu tych miejscowościach.

Czy­taj wię­cej: Co działo się w Szcza­wi­nie i Białej?

26 czerwca 2013

Scroll To Top