Home / Napisali o mnie / Joanna Skrzydlewska w gminie Gomunice

Joanna Skrzydlewska w gminie Gomunice

Aby spraw­dzić, jak pożyt­ko­wane są pie­nią­dze, z wizytą gospo­dar­ską do gminy Gomu­nice udała się Joanna Skrzy­dlew­ska z Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego.

Joanna Skrzydlewska

Zobacz: TV NTL

Scroll To Top