Home / Fundusze UE / To już V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

To już V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Dni Funduszy Europejskich
Czeka nas mnó­stwo atrak­cji, roz­mowy z ludźmi, któ­rzy dzięki fun­du­szom euro­pej­skim osią­gnęli suk­ces. A może sami jeste­ście bene­fi­cjen­tami i może­cie poka­zać innym, że warto się­gać po unijne środki?

Już w drugi week­end maja - od piątku do nedzieli - V edy­cją Dni Otwar­tych Fun­du­szy Euro­pej­skich. Warto dołą­czyć do akcji, warto być wtedy z nami! Szcze­góły na stro­nie DNIOTWARTE.EU

Scroll To Top