Home / Napisali o mnie / Karty Dużej Rodziny już w rękach łodzian! Projekt Joanny Skrzydlewskiej wszedł w życie

Karty Dużej Rodziny już w rękach łodzian! Projekt Joanny Skrzydlewskiej wszedł w życie

Joanna Skrzydlewska Karta Dużych Rodzin- Pierw­sze Karty Dużej Rodziny zna­la­zły już swo­ich nowych wła­ści­cieli. Ich posia­da­cze otrzy­mają m.in. ulgi w muze­ach, teatrach, obiek­tach rekre­acyj­nych i spor­to­wych. Z ulg będą mogły sko­rzy­stać rodziny posia­da­jące troje i wię­cej dzieci. W Łodzi jest 4700 takich rodzin, ponad tysiąc z nich ma czworo i wię­cej pociech.

Czy­taj także:

Rodzi­nom wie­lo­dziet­nym należy się zwrot wydat­ków za podręczniki!

Karta Dużej Rodziny już działa. Zobacz gdzie zło­żyć wniosek

Muzyka z sieci - taniej i pro­ściej, dzięki Par­la­men­towi Europejskiemu

Szu­kasz pracy za gra­nicą? Prze­czy­taj koniecznie

Praca dla mło­dych - prio­ry­tet poseł Joanny Skrzydlewskiej

 

 

Scroll To Top