Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Kolejny dzień rozgrywek Skrzydlewska Cup 2013. Zobacz zdjęcia

Kolejny dzień rozgrywek Skrzydlewska Cup 2013. Zobacz zdjęcia

Dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 ze Skier­nie­wic w kate­go­rii klas IV – VI oraz dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 z Łodzi zagrają o złote medale Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013. O brą­zowe medale zagrają: Szkoła Pod­sta­wowa Ostrowy w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa 202 z Łodzi w kate­go­rii klas I – III.

Czy­taj:

Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Zobacz kto wygrał

Co działo się dziś na boiskach Skrzy­dlew­ska Cup 2013?

14 czerwca 2013

Scroll To Top