Home / Napisali o mnie / Kolejny zegarek od Joanny Skrzydlewskiej tym razem dla Rafała Augustyniaka

Kolejny zegarek od Joanny Skrzydlewskiej tym razem dla Rafała Augustyniaka

Widzewiak.plv

Naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w zwy­cię­skim meczu z Pogo­nią Szcze­cin został wybrany Rafał Augu­sty­niak - infor­muje na swo­jej stro­nie Widzewiak.pl

 

Młody obrońca dostał pamiąt­kową sta­tu­etkę, którą wrę­czył mu Andrzej Możejko oraz nagrodę od poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej - zega­rek z logo Ligi Mistrzów.

Czy­taj infor­ma­cję: Widzewiak.pl

4 listo­pada 2013

Scroll To Top