Home / Galerie zdjęć / Działalność Społeczna / Łódzka Karta Dużej Rodziny wchodzi w życie

Łódzka Karta Dużej Rodziny wchodzi w życie

 

Łódzka Rada Miej­ska – jed­no­gło­śnie – przy­jęła Kartę Dużej Rodziny. To ozna­cza, że rodziny z troj­giem i więk­szą liczbą dzieci będą mogły korzy­stać z sys­temu ulg i zni­żek w opła­tach m.in. za prze­jazdy komu­ni­ka­cją miej­ską, za pobyt dziecka w przed­szkolu i żłobku.

 

Łódzka Karta Dużej Rodziny

Czy­taj: Łódź ma Kartę Dużej Rodziny

27 czerwca 2013

Scroll To Top