Home / Napisali o mnie (page 10)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Niemiecki serwis europe-so-close.eu o raporcie Joanny Skrzydlewskiej

Niemiecki serwis europe-so-close.eu informuje o przygotowanym przez Joannę Skrzydlewską w imieniu EPL raporcie w sprawie rosnącego bezrobocia wśród młodych Europejczyków. Czytaj dalej »

skierniewice.net o spotkaniu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

Serwis Urzędu Miasta Skierniewic opisuje spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, gdzie odbył się Dzień Europejski pod hasłem - „Polsce-służyć, Europę-tworzyć, Świat-rozumieć” zorganizowany dla uczniów ze skierniewickich szkół ponadgimnazjalnych przez Szkolny Klub Europejski „Prometeusz”. Czytaj dalej »

Wywiad z poseł Joanną Skrzydlewską w telewizji NTL Radomsko

Joanna Skrzydlewska poseł do Parlamentu Europejskiego w radomszczańskiej telewizji NTL. Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o charytatywnym meczu w Aleksandrowie

- W Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbył się pierw­szy mecz z cyklu Biz­ne­sowa Liga Pomocy - infor­muje Dzien­nik Łódzki. -  Zmie­rzyły się ... Czytaj dalej »

Widzewiak.pl: mecz w Aleksandrowie sukcesem

Aż 25 firm zdecydowało się wpłacić kwotę 1000 zł lub większą, każda z nich wystawiła do meczu swojego reprezentanta (w koszulce z logo firmy) - informuje serwis Widzewiak.pl Czytaj dalej »

W Aleksandrowie mecz z udziałem Michała Probierza i Czesława Michniewicza

- W sobotę 8 czerwca doj­dzie do spo­tka­nia dru­żyn pro­wa­dzo­nych przez byłych szko­le­niow­ców Widzewa, tre­ne­rów Michała Pro­bie­rza i Cze­sława Mich­nie­wi­cza - zapra­sza ... Czytaj dalej »

Rowerem przez Radomsko, rowerem przez Europę

- Kil­ka­set osób wzięło udział w prze­jażdżce rowe­ro­wej uli­cami Radom­ska - infor­muje ser­wis radomsko24.pl. - Wśród rowe­rzy­stów byli m.in. sta­ro­sta Robert Zakrzew­ski ... Czytaj dalej »

ezg.info.pl o wykładzie Joanny Skrzydlewskiej dla seniorów

Zgier­ski Uni­wer­sy­tet Trze­ciego Wieku zapra­sza w pią­tek 7 czerwca o godz. 16 na wykład otwarty “Polka w Par­la­men­cie Euro­pej­skim”, który ... Czytaj dalej »

Widzew.pl podsumowuje zakończony sezon. I nagrody dla Piłkarza Meczu

Po każdym wiosennym meczu Widzewa rozgrywanym na stadionie przy al. Piłsudskiego wybierany był „Piłkarz Meczu”, który otrzymał pamiątkową statuetkę oraz zegarek z logo Ligi Mistrzów - przypomina serwis Widzew.pl. Czytaj dalej »

Pszczelarze spotkali się w Koluszkach

Por­tal gminy Koluszki zamiesz­cza rela­cję ze spo­tka­nia Wiejsko-Gminnego Kola Psz­cze­la­rzy. Na spo­tka­niu gościła także Joanna Skrzydlewska. Szcze­góły: na stro­nie serwisu 4 ... Czytaj dalej »

widzew.pl informuje o Skrzydlewska Cup 2013

W inter­ne­to­wym ser­wi­sie RTS Widzew można prze­czy­tać naj­now­sze infor­ma­cje o Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Jedną z nagród dla tego­rocz­nych ... Czytaj dalej »

Widzewiak.pl i Widzew.pl o nagrodzie Joanny Skrzydlewskiej dla Piłkarza Meczu

Nie­za­leżny ser­wis sym­pa­ty­ków Widzewa infor­muje o nagro­dzie dla Pił­ka­rza Meczu fun­do­wa­nej widze­wia­kom przez Joannę Skrzy­dlew­ską. Ostat­nim nagro­dzo­nym w tym sezo­nie ... Czytaj dalej »

Scroll To Top