Home / Napisali o mnie / naszemiasto.pl o dalszych losach Orła Łódź

naszemiasto.pl o dalszych losach Orła Łódź

Por­tal naszemiasto.pl zamiesz­cza infor­ma­cję, że Witold Skrzy­dlew­ski zde­cy­do­wał się prze­zna­czyć na funk­cjo­no­wa­nie dru­żyny żuż­lo­wej Orła Łodź 100 tys. zł. Joanna Skrzy­dlew­ska jest hono­ro­wym pre­ze­sem klubu.

Szcze­góły pod adre­sem: http://zgierz.naszemiasto.pl/artykul/1668003,jest-szansa-na-uratowanie-zuzla-w-lodzi-rodzina,id,t.html

Scroll To Top