Home / Napisali o mnie / NiceSport.pl o nowym składzie GKSŻ

NiceSport.pl o nowym składzie GKSŻ

nicesportW sobotę 13 grud­nia nowym człon­kiem Głów­nej Komi­sji Sportu Żuż­lo­wego została Joanna Skrzy­dlew­ska - infor­muje ser­wis nicesport.pl, opie­ra­jąc się na tek­ście ser­wisu klubu Orzeł Łódź -  Pani Joanna w Komi­sji odpo­wie­dzialna będzie głów­nie za sprawy zwią­zane z wize­run­kiem GKSŻ.

Pełny tekst

 

Scroll To Top