Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Orzeł Łódź triumfuje. Zobacz zdjęcia z meczu z GKM Grudziądz

Orzeł Łódź triumfuje. Zobacz zdjęcia z meczu z GKM Grudziądz

TŻ Orzeł wygrał z TKM Grudziądz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Żuż­lowcy Orła Łódź po zacię­tym spo­tka­niu poko­nali na wła­snym torze GKM Gru­dziądz 47:43. Po dzie­sięć punk­tów zdo­byli dla łodzian Magnus Zet­ter­stroem oraz Peter Kil­de­mand. Oczko mniej zgro­ma­dził Kenni Lar­sen - infor­muje ser­wis orzel.lodz.pl

- Spo­tka­nie roz­po­częło się od podwój­nej wygra­nej gospo­da­rzy. Kolejne biegi koń­czyły się remi­sami dzięki czemu czte­ro­punk­towa prze­waga Orła utrzy­mała się do szó­stego wyścigu. W kolej­nym łodzia­nie tylko powięk­szyli róż­nicę, ale gru­dzią­dza­nie szybko odro­bili straty. Naj­pierw jako rezerwa tak­tyczna za sła­bego tego dnia Scotta Nichol­lsa poje­chał Ales Dryml i razem z Andre­jem Kar­po­vem dowiózł do mety pięć punk­tów. Kolejne 1:5 zano­to­wano w dzie­wią­tej gonitwie (…)

Scroll To Top