Home / Osiągnięcia - Klub Żużlowy Orzeł Łódź

Osiągnięcia - Klub Żużlowy Orzeł Łódź

IMG_9296

Joanna Skrzy­dlew­ska jest hono­ro­wym pre­ze­sem Klubu Żuż­lo­wego Orzeł Łódź i miło­śniczką czar­nego sportu. Od początku ist­nie­nia klubu poseł Skrzy­dlew­ska swoim zaan­ga­żo­wa­niem i dzia­ła­niem wspiera klub oraz pierw­szo­li­gową obec­nie dru­żynę. Joanna Skrzy­dlew­ska jest na każ­dym meczu Orła, odby­wa­ją­cym się na sta­dio­nie przy ul. 6 Sierp­nia w Łodzi i swoim dopin­giem zagrzewa zespół do walki.

Scroll To Top