Home / Napisali o mnie / Polska Dziennik Łódzki - 19 grudnia 2012

Polska Dziennik Łódzki - 19 grudnia 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w swoim dodatku 50+ infor­muje o szko­le­niach dla bez­ro­bot­nych kobiet orga­ni­zo­wa­nych przez euro­po­seł Joannę Skrzy­dlew­ską, które w stycz­niu odbędą się w Skierniewicach.

19 grud­nia 2012 r.

Scroll To Top