Home / Napisali o mnie / Portal Radomsko24.pl pisze o szkoleniu współorganizowanym przez Joannę Skrzydlewską

Portal Radomsko24.pl pisze o szkoleniu współorganizowanym przez Joannę Skrzydlewską

Na por­talu Radomsko24.pl poja­wiła się infor­ma­cja o bez­płat­nym  szko­le­niu „Przed­się­bior­czość kobiet 45+” współ­or­ga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Poni­żej link do artykułu.

http://www.radomsko24.pl/m/articles/view/Europosel-Joanna-Skrzydlewska-przeszkoli-kobiety-z-Radomska

29 listo­pada 2012 roku

Scroll To Top