Home / Galerie zdjęć / Poseł Joanna Skrzydlewska gościem żaglowca Zawisza Czarny [Zdjęcia]

Poseł Joanna Skrzydlewska gościem żaglowca Zawisza Czarny [Zdjęcia]

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska była gościem ósmej edy­cji “Pro­jektu Zoba­czyć Morze” na żaglowcu Zawi­sza Czarny. 50 proc. załogi szkol­nej w rej­sie peł­no­mor­skim sta­no­wią osoby z dys­funk­cją wzroku. Jed­nym z człon­ków załogi była rodo­wita łodzianka, Domi­nika Pudlarz.


Zobacz także:

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska będzie gościem nie­zwy­kłej załogi Zawi­szy Czarnego

Czu­je­cie się oby­wa­te­lami Europy? Teatr Trzcina mówi “tak”!

Karta Dużej Rodziny już w rękach łodzian. Zobacz zdjęcia

Finały tur­nieju pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Wideo

26 sierp­nia 2013

Scroll To Top