Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Przerwa świąteczna w biurze poselskim

Przerwa świąteczna w biurze poselskim

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że w dniach 24 - 31 grud­nia Biuro Posel­skie Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, będzie zamknięte z powodu prze­rwy świąteczno-urlopowej.

Zapra­szamy 2 stycz­nia 2013 roku.

Scroll To Top