Home / Napisali o mnie / SportoweFakty.pl o nowej funkcji Joanny Skrzydlewskiej

SportoweFakty.pl o nowej funkcji Joanny Skrzydlewskiej

SportoweFakty.pl- Peł­niąca funk­cję Hono­ro­wej Pre­zes łódz­kiego Orła - Joanna Skrzy­dlew­ska, została nowym człon­kiem Głów­nej Komi­sji Sportu Żuż­lo­wego - dono­szą SportoweFakty.pl w mate­riale odwo­łu­ją­cym się do notatki w ser­wi­sie polskizuzel.pl

Scroll To Top