Home / Tag Archives: 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Archiwa: 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska na Pikniku Funduszy w Manufakturze [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w Pik­niku Fun­du­szy Euro­pej­skich, który został zor­ga­ni­zo­wany w związku z przy­pa­da­jącą dziś ... Czytaj dalej »

Dziś mija 10 lat, odkąd Polska jest w Unii Europejskiej! 2004 - 2014

W trak­cie minio­nych 10 lat pol­skiego człon­ko­stwa w Unii Euro­pej­skiej do Łodzi tra­fiło nie­mal 3 mld zł z unij­nych fun­du­szy, ... Czytaj dalej »

Dzień Europy w Radomsku

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, była gościem II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. K. K. Baczyń­skiego w Radom­sku. Uczest­ni­czyła w szkol­nych ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska była gościem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie

Spo­tka­nie na temat „Mło­dzi w Unii Euro­pej­skiej. Co zyskała pol­ska mło­dzież po wej­ściu Pol­ski do EU” odbyło się w ramach ... Czytaj dalej »

Scroll To Top