Home / Tag Archives: Bruksela (page 5)

Archiwa: Bruksela

Feed Subscription

Kamil Stróżyński: Inwestycje, remonty, brak granic… Ale nie wszystko w Unii jest OK

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? W pew­nym sen­sie tak. Pol­ska od początku swego ist­nie­nia leży w Euro­pie. Do Unii ... Czytaj dalej »

Patrycja Lewnadowska: swoje miejsce widzę poza Europą

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Moja odpo­wiedź musi pozo­stać nie­pełna ze względu na mój młody wiek Od kiedy mam ... Czytaj dalej »

Małgorzata Żochowska: Czuję się obywatelem Europy. Wcale nie gorszym niż inni

- Zde­cy­do­wa­nie czuję się oby­wa­te­lem zarówno Europy jak i Unii Euro­pej­skiej. To także moja Ojczy­zna, jedy­nie tro­chę więk­sza od mojej ... Czytaj dalej »

Adrian Russ: Czuję się obywatelem Europy, bo mogę pracować w każdym z krajów Unii

Czuję się oby­wa­te­lem Europy z wielu powo­dów. Jed­nym z nich jest to, że mamy otwarte gra­nice. Pamię­tam jak daw­niej, gdy ... Czytaj dalej »

Paulina Nicko: Chciałabym czuć się obywatelką Uni, ale…

- Chciałabym się czuć obywatelką Europy w 100 procentach, ale, niestety, nie do końca się tak czuję. Owszem, świetna sprawa, że Polska już od tylu lat jest w UE (jak ten czas szybko leci!), ale mam wrażenie, że nie do końca dobrze wykorzystujemy wszystkie unijne pieniądze - pisze Paulina Nicko w materiale nadesłanym na nasz konkurs "Europejski Rok Obywateli". Czytaj dalej »

Zawód europoseł. Czyli kto?” Dziennik Łódzki o posłach z Łodzi

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w swym piąt­ko­wym wyda­niu zamiesz­cza mate­riał red. Karo­liny Wojny o łódz­kich posłach do par­la­mentu euro­pej­skiego: Joan­nie Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Raport poseł Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu młodych - kolejna relacja

Ser­wis sym­pa­ty­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej zamiesz­cza na stro­nie głów­nej infor­ma­cję o przy­ję­ciu przez Komi­sję Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych Par­la­mentu Euro­pej­skiego raportu euro­po­słanki PO ... Czytaj dalej »

Lipcowa sesja Parlamentu Europejskiego. O czym zdecydują posłowie?

Ważnym punktem lipcowej (od 1 do 4. 07) sesji plenarnej w Strasburgu będzie debata nad programem działań prezydencji litewskiej oraz wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszego dnia obrad eurodeputowani skupią się na wkładzie spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu oraz bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Czytaj dalej »

Praca dla młodych: spotkanie z youth organisation of European People’s Party

Poseł Skrzydlewska spotkała się we wtorek 25 czerwca z przedstawicielami organizacji młodych aktywistów Europejskiej Parti Ludowej (YEPP) w celu przedyskutowania kwestii bezrobocia wśród młodych. W czerwcu, organizacja YEPP wystosowała list otwarty do przedstawicieli instytucji unijnych, w tym do europosłów, w którym zaproponowała wdrożenie trzech rozwiązań mających na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi. Czytaj dalej »

Gimnazjaliści z Wróblewa mieli mnóstwo pytań

Gimnazjalistów ciekawiło ile czasu poseł Skrzydlewska spędza w Polsce a ile w Brukseli, co zamierza robić po zakończeniu kolejnej kadencji w PE, czy przewodniczący PE Martin Schulz różni się od byłego już przewodniczącego PE Jerzego Buzka i co należy robić, żeby znaleźć pracę w jednej z instytucji unijnych. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie byli naprawdę przygotowani do lekcji i popisali się ogromną wiedzą, co na pewno wróży karierę. Być może właśnie w Brukseli. Czytaj dalej »

Goście Joanny Skrzydlewskiej z wizytą w Brukseli i Brugii

Wizyta w Parlamencie Europejskim rozpoczęła się prelekcją, podczas której uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat roli i pracy tej najważniejszej i jedynej wybieranej w powszechnych wyborach unijnej instytucji. Następnie grupa udała się do Parlamentarium, gdzie zapoznała się między innymi z historią integracji europejskiej. Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na Dniach Aleksandrowa Łódzkiego

W miniony week­end odbyły się Dni Alek­san­drowa Łódz­kiego. W impre­zie wzięła rów­nież udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która ... Czytaj dalej »

Scroll To Top