Home / Tag Archives: budżet obywatelski 2018

Archiwa: budżet obywatelski 2018

Feed Subscription

Wyciągają dzieci z bram i pomagają tym, chorym na raka

Kolejne cer­ty­fi­katy dla auto­rów pro­jek­tów zaak­cep­to­wa­nych w woje­wódz­kim budże­cie oby­wa­tel­skim wrę­czała Joanna Skrzy­dlew­ska. Podzię­ko­wa­nia za naj­lep­sze pomy­sły tra­fiły mię­dzy innymi ... Czytaj dalej »

Scroll To Top