Home / Tag Archives: burmistrz Głowna

Archiwa: burmistrz Głowna

Feed Subscription

Obchody Narodowego Święta Nie­pod­le­gło­ści w Głownie

Miejsko-powiatowe obchody Naro­do­wego Święta Nie­pod­le­gło­ści powiatu zgier­skiego roz­po­częła uro­czy­sta Msza św. w kościele Św. Jakuba Apo­stoła w Głownie. Po mszy, ... Czytaj dalej »

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi Nie­za­po­mi­najka w Głow­nie było współ­or­ga­ni­za­to­rem VIII edy­cji Woje­wódz­kiego Prze­glądu Twór­czo­ści Arty­stycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych: ... Czytaj dalej »

Scroll To Top