Home / Tag Archives: Człowiek Roku 2017

Archiwa: Człowiek Roku 2017

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska najpopularniejszym samorządowcem województwa

Jak infor­muje Dzien­nik Łódzki, znani są już zwy­cięzcy w ple­bi­scy­cie Czło­wiek Roku 2017. - Znamy nazwi­ska zwy­cięz­ców! Teraz czas na galę ... Czytaj dalej »

Człowiek Roku 2017: Joanna Skrzydlewska zgłoszona do plebiscytu Dziennika Łódzkiego

W naprawdę dobo­ro­wym towa­rzy­stwie zna­la­zła się Joanna Skrzy­dlew­ska jako kan­dy­datka w ple­bi­scy­cie “Czło­wiek Roku 2017″  Dzien­nika Łódz­kiego, zgło­szona w kate­go­rii “Samo­rząd­ność ... Czytaj dalej »

Scroll To Top