Home / Tag Archives: Czujesz się obywatelem Europy (page 6)

Archiwa: Czujesz się obywatelem Europy

Feed Subscription

Arkadiusz Olczak: obywatelstwo Unii? Tak, ale przede wszystkim jestem obywatelem Rzeczpospolitej

- Nie podoba mi się, że zapo­mi­namy o swych korze­niach, choćby miej­scach i oko­licz­no­ściach naszej naro­do­wej mar­ty­ro­lo­gii,  w imię tego, ... Czytaj dalej »

Czujecie się obywatelami Europy? Teatr Trzcina mówi “tak”!

Jest lipiec 2013 r. Śmiało mogę powie­dzieć,  że nie tylko ja, ale cały Teatr „TRZCINA”, któ­rego jestem mene­dże­rem, czu­jemy się ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Wypowiedz się, pokaż się wszystkim

Pan Zbi­gniew Pocze­kaj o tym, dla­czego czuje się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej i co zmie­niło się od chwili przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii ... Czytaj dalej »

Serwis sympatyków PO zachęca do udziału w akcji “Czujesz się obywatelem Europy?”

Ser­wis sym­pa­ty­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej lupiepo.pl zamiesz­cza mate­riał infor­mu­jący o akcji “Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”, zachę­ca­jąc do udziału - przy­sy­ła­nia swych ... Czytaj dalej »

Obywatelstwo europejskie. Nowe propozycje, nowe wyzwania

  Od usta­no­wie­nia praw oby­wa­tel­skich UE w trak­ta­cie z Maastricht minęło 20 lat, jed­nak prawa te nie zawsze urze­czy­wist­niają się ... Czytaj dalej »

Scroll To Top