Home / Tag Archives: Eliminacje Skrzydlewska Cup (page 2)

Archiwa: Eliminacje Skrzydlewska Cup

Feed Subscription

Skrzydlewska Cup 2014 już bez obrońców trofeum

Tego­roczny tur­niej nie dla obroń­ców tro­feum, po repre­zen­ta­cji Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi – zło­tych meda­li­stach dwóch poprzed­nich edy­cji ... Czytaj dalej »

Debiutanci z Opoczna awansowali w Skrzydlewska Cup. W jakim stylu!

W Opocz­nie, na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1, trium­fo­wali gospo­da­rze i awan­so­wali do ćwierć­fi­na­łów zarówno w kate­go­rii klas I-III, jak ... Czytaj dalej »

Pierwsza sensacja w Skrzydlewska Cup 2014

W Skrzy­dlew­ska Cup nie ma fawo­ry­tów, ale tego nikt się nie spo­dzie­wał: Skrzy­dlate Piątki” czyli dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 ... Czytaj dalej »

Emocje w turnieju Skrzydlewska Cup [Zdjęcia]

Na Orliku roze­grany został dziś tur­niej pił­kar­ski, który wyło­nił dwóch ćwierć­fi­na­li­stów Skrzy­dlew­ska Cup - infor­muje na swo­jej stro­nie epainfo.pl W ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014: rzuty karne w Pabianicach

Takich emo­cji nikt się nie spo­dzie­wał: dopiero seria rzu­tów kar­nych wyło­niła zwy­cięzcę pabia­nic­kich eli­mi­na­cji tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup w ... Czytaj dalej »

W Skrzydlewska Cup 2014 ważna jest przyjemność z grania

Kolejne mecze eli­mi­na­cyjne tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejny zimny i desz­czowy dzień. Ale mło­dym pił­ka­rzom takie warunki nie prze­szka­dzają. W ... Czytaj dalej »

Deszczowy początek Skrzydlewska Cup 2014

Deszcz, chłód i śli­ska murawa  – pogoda nie roz­piesz­czała dziś uczest­ni­ków pierw­szych spo­tkań eli­mi­na­cyj­nych  Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rzy grali ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014: korki Roberta Lewandowskiego specjalną nagrodą

Ory­gi­nalne korki Roberta Lewan­dow­skiego, gwiazdy Bun­de­sligi, są nagrodą spe­cjalną w tego­rocz­nym Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup. Dosta­nie je naj­sku­tecz­niej­szy zawod­nik imprezy; każda ... Czytaj dalej »

198 drużyn w Skrzydlewska Cup 2014!

Lista star­towa zamknięta, wszyst­kie zgło­sze­nia poli­czone, o pomyłce nie może być mowy – w tego­rocz­nym tur­nieju zagra 198 drużyn. Beł­cha­tów, ... Czytaj dalej »

Inauguracja Skrzydlewska Cup 2013 bez niespodzianek

„Skrzy­dlate Piątki” - dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi wygrała swoją grupę eli­mi­na­cyjną Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top