Home / Tag Archives: Europejski Rok Obywateli (page 4)

Archiwa: Europejski Rok Obywateli

Feed Subscription

Daria Jurkowska: zawiedli mnie polscy politycy i Unia niewiele tu zmieni

- Odpo­wiedź, czy czuję się oby­wa­te­lem Europy jest skom­pli­ko­wana. Z jed­nej strony tak, z dru­giej nie, cho­ciaż Pol­ska bar­dzo się ... Czytaj dalej »

Kinga Ratajczyk: Unia Europejska jest mi przydatna

- Czuje się oby­wa­telką UE, ponie­waż dużo zmie­niło się w naszym kraju - dostrzega Kinga Rataj­czyk w wypo­wie­dzi nade­sła­nej na ... Czytaj dalej »

Kamil Stróżyński: Inwestycje, remonty, brak granic… Ale nie wszystko w Unii jest OK

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? W pew­nym sen­sie tak. Pol­ska od początku swego ist­nie­nia leży w Euro­pie. Do Unii ... Czytaj dalej »

Patrycja Lewnadowska: swoje miejsce widzę poza Europą

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Moja odpo­wiedź musi pozo­stać nie­pełna ze względu na mój młody wiek Od kiedy mam ... Czytaj dalej »

Małgorzata Żochowska: Czuję się obywatelem Europy. Wcale nie gorszym niż inni

- Zde­cy­do­wa­nie czuję się oby­wa­te­lem zarówno Europy jak i Unii Euro­pej­skiej. To także moja Ojczy­zna, jedy­nie tro­chę więk­sza od mojej ... Czytaj dalej »

Adrian Russ: Czuję się obywatelem Europy, bo mogę pracować w każdym z krajów Unii

Czuję się oby­wa­te­lem Europy z wielu powo­dów. Jed­nym z nich jest to, że mamy otwarte gra­nice. Pamię­tam jak daw­niej, gdy ... Czytaj dalej »

Paulina Nicko: Chciałabym czuć się obywatelką Uni, ale…

- Chciałabym się czuć obywatelką Europy w 100 procentach, ale, niestety, nie do końca się tak czuję. Owszem, świetna sprawa, że Polska już od tylu lat jest w UE (jak ten czas szybko leci!), ale mam wrażenie, że nie do końca dobrze wykorzystujemy wszystkie unijne pieniądze - pisze Paulina Nicko w materiale nadesłanym na nasz konkurs "Europejski Rok Obywateli". Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Czuję się oszukany - mówi Łukasz Marzec

Niby żyję w tym samym świecie co Niemiec, Holender, Hiszpan i Grek, a jednak nie czuję się takim samym Europejczykiem jak wcześniej przeze mnie wymienieni. Mam szansę na zarobki w granicy 1500 zł przy wynagrodzeniu za tą samą pracę dla pierwszych dwóch liczoną w euro. Mam poczucie, że czuję się gdzieś w tym wszystkim oszukany, a mój kraj i mnie samego pomija to co dobre na zachodzie, a niesprawiedliwie dotyka to co negatywne w samej UE i jej decyzjach. Czytaj dalej »

Unia Europejska pomaga mi w rozwoju - uważa Anna Gierczak

- Oczywiście, że czuję się obywatelką Europy - stwierdza p. Anna Gierczak w materiale przesłanym na nasz konkurs Europejski Rok Obywateli. - Wszystko, co zjednoczona Europa daje naszemu państwu pomaga mi w rozwoju i ułatwia życie wielu ludzi. Czytaj dalej »

Agnieszka Zielińska: do Unii Europejskiej wciąż się przyzwyczajam

- Jestem Euro­pejką. Pol­ska jest dla mnie naj­więk­szą war­to­ścią, tu się uro­dzi­łam, wycho­wa­łam i tę kra­inę kocham. Do Unii Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Aneta Sochacka: na mojej uczelni coraz więcej studentów z innych państw

Jestem studentką jednej z polskich publicznych uczelni i muszę przyznać, że to nie tylko polska szkoła, lecz ogólnoeuropejska - napisała do nas Aneta Sochacka. - Dzięki temu że nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej moja szkoła mogła się rozbudować i poszerzyć swoją ofertę kształcenia. Coraz częściej słychać w niej obce języki, widać młodych ludzi przyjeżdżających na wymianę studentów. Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Tak. Jak każdy zdrowo myślący człowiek

- Czy czuję się obywatelem Europy? Sądzę, że każdy zdrowo myślący człowiek jest w stanie realnie uzasadnić, że nim jest - napisał Mateusz Ciekała w naszym konkursie "Europejski Rok Obywateli". Zobacz jego wypowiedź na stronie skrzydlewska.eu Czytaj dalej »

Scroll To Top