Home / Tag Archives: europoseł Joanna Skrzydlewska (page 2)

Archiwa: europoseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Nordic walking wokół tumskiej kolegiaty

Ponad 60 senio­rów wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, który w sobotę w Łęczycy zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. To był ... Czytaj dalej »

Życzenia od Joanny Skrzydlewskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Łęczycy

W sobotę w Łęczycy kolejny Marsz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzydlewską.   Udział w impre­zie zapo­wie­działo już około ... Czytaj dalej »

Seniorzy maszerowali w Zgierzu i Aleksandrowie [Wideo]

130 senio­rów ze Zgie­rza i Alek­san­drowa Łódz­kiego wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, które w week­end zor­ga­ni­zo­wała dla nich ... Czytaj dalej »

Marsz Seniora w Zgierzu [Zdjęcia]

W sobotę w Zgie­rzu, odbył się kolejny Mar­sz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Pogoda ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Zgierza i Aleksandrowa

W sobotę w Zgie­rzu, a w nie­dzielę w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, odbędą się kolejne już Mar­sze Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wane przez ... Czytaj dalej »

Seniorzy maszerowali po parku 3 Maja [ZDJĘCIA]

Ponad 3 kilo­me­try prze­ma­sze­ro­wali w sobot­nie popo­łu­dnie senio­rzy, któ­rzy wzięli udział w Łódz­kim Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­kig. Imprezę zor­ga­ni­zo­wała Joanna ... Czytaj dalej »

Seniorzy pomaszerują w parku 3 Maja

28 wrze­śnia o godz. 15.30 w łódz­kim parku 3 Maja roz­pocz­nie się Marsz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzy­dlew­ską, ... Czytaj dalej »

Widzewiak.pl: mecz w Aleksandrowie sukcesem

Aż 25 firm zdecydowało się wpłacić kwotę 1000 zł lub większą, każda z nich wystawiła do meczu swojego reprezentanta (w koszulce z logo firmy) - informuje serwis Widzewiak.pl Czytaj dalej »

Gazeta.edu.pl pisze o konferecji pod hasłem “Mam dość”

W Dużej Sali Obrad Rady Miej­skiej w Łodzi, w ramach mię­dzy­na­ro­do­wej kam­pa­nii na rzecz wyeli­mi­no­wa­nia wszel­kich form prze­mocy ze względu ... Czytaj dalej »

NiceSport.pl o klubie Orzeł Łódź: unikają problemów finansowych

- Orzeł Łódź należy do klu­bów, które sku­tecz­nie uni­kają pro­ble­mów finan­so­wych i spro­wa­dzają zawod­ni­ków takich, by nie mieć wobec nich zale­gło­ści - możemy ... Czytaj dalej »

Scroll To Top