Home / Tag Archives: Fabryka Inżynierów

Archiwa: Fabryka Inżynierów

Feed Subscription

Premier w Łodzi [Zdjęcia]

Wiel­kim świę­tem był dzień inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego na Poli­tech­nice Łódz­kiej połą­czony z otwar­ciem “Fabryki Inży­nie­rów XXI wieku”. Uro­czy­stego otwar­cia doko­nał pre­mier ... Czytaj dalej »

Scroll To Top