Home / Tag Archives: Gala Sportu 2017

Archiwa: Gala Sportu 2017

Feed Subscription

Gala Sportu: wyróżnienia od Joanny Skrzydlewskiej dla najwybitniejszych zawodników

Naj­lepsi mło­dzi spor­towcy z woje­wódz­twa łódz­kiego, tre­ne­rzy i przed­sta­wi­ciele klu­bów uczest­ni­czyli w Gali Sportu. To pod­su­mo­wa­nie wyni­ków jakie mło­dzicy, junio­rzy ... Czytaj dalej »

Scroll To Top