Home / Tag Archives: gmina Koluszki

Archiwa: gmina Koluszki

Feed Subscription

W gminie Koluszki niebawem rusza budowa. Baseny, ścieżki i co jeszcze?

Ska­te­park, szlak tury­styczny i kom­pleks base­nów - to wszystko powsta­nie nie­ba­wem w gmi­nie Koluszki by popra­wić jej kon­ku­ren­cyj­ność gospo­dar­czą dzięki ... Czytaj dalej »

Gmina Koluszki podziękowała Joannie Skrzydlewskiej

Pod­czas tra­dy­cyj­nego nowo­rocz­nego spo­tka­nia samo­rządu gminy Koluszki, Joanna Skrzydlewska otrzy­mała spe­cjalne podzię­ko­wa­nie „za wkład wnie­siony w rozwój i pro­mo­cję Gminy ... Czytaj dalej »

Scroll To Top