Home / Tag Archives: Jedź z głową w kasku (page 2)

Archiwa: Jedź z głową w kasku

Feed Subscription

510 kasków rowerowych od Joanny Skrzydlewskiej

Jutro Szkole Pod­sta­wo­wej nr 29 w Łodzi roz­po­czyna się 4. edy­cja akcji “Jedź z głową… w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę ... Czytaj dalej »

Unia ofiar drogowych wypadków

W wypad­kach dro­go­wych w Unii Euro­pej­skiej w 2011 r. śmierć ponio­sło ponad 30 000 osób, a pra­wie 1 500 000 ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Szczawinie i Białej. Zdjęcia

W Szcza­wi­nie i w Bia­łej – tam byli­śmy dziś z akcją „Jedź z głową w kasku”. W ramach akcji, orga­ni­zo­wa­nej ... Czytaj dalej »

W szkołach w Szczawinie i Białej. Akcja “Jedź z głową w kasku” coraz popularniejsza

Akcja "Jedź z głową w kasku" to okazja do zapoznania wytypowanych przez szkoły trzecioklasistów z zasadami bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poprowadzonych dla nich przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Łodzi. Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku”: byliśmy w szkołach Rawy Mazowieckiej i Rogowa

Nowe grupy trzecioklasistów ze szkół podstawowych w Rogowie i Rawie Mazowieckiej, dołączyły do akcji „Jedź z głową w kasku”, organizowanej przez poseł Joannę Skrzydlewską wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Jesteśmy wdzięczni dyrektorom szkół za troskę o bezpieczeństwo ich wychowanków. Czytaj dalej »

Zdjęcia z Lutomierska i Rąbienia. “Jedź z głową w kasku”!

Trzecioklasiści ze szkół podstawowych Lutomierska i Rąbienia wzięli udział w zajęciach edukacyjnych ze znajomości znaków i przepisów drogowych, które przeprowadzili dla nich policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w KW Policji w Łodzi. Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” u uczniów z Lutomierska i Rąbienia

Trzecioklasiści ze szkół podstawowych Lutomierska i Rąbienia wzięli udział w zajęciach edukacyjnych ze znajomości znaków i przepisów drogowych, które przeprowadzili dla nich policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w KW Policji w Łodzi. Na zakończenie zajęć otrzymali od poseł Joanny Skrzydlewskiej specjalnie dla nich przygotowane kaski rowerowe. To kolejny przystanek akcji „Jedź z głową w kasku”. Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Ozorkowie. Zdjęcia

Do akcji „Jedź z głową w kasku”, orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, w pią­tek ... Czytaj dalej »

Jedziemy z głową w kasku! Dziś byliśmy w Ozorkowie

Akcja „Jedź z głową w kasku” organizowana przez poseł Joannę Skrzydlewską, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, nabiera tempa. Dziś dołączyli do niej uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5 w Ozorkowie. Szesnastoosobowe grupy trzecioklasistów wzięły udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpiecznej jazdy na rowerze i ogólnych zasad ruchu drogowego, prowadzonych przez funkcjonariuszy z KW Policji w Łodzi. Czytaj dalej »

Szkoły ze Strykowa dbają o bezpieczeństwo uczniów. Trwa akcja “Jedź z głową w kasku”

Nowe grupy trzecioklasistów wzięły udział w organizowanej przez poseł Joannę Skrzydlewską, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi akcji „Jedź z głową w kasku”. Tym razem do akcji dołączyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie. Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” w Rawie Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia

  Prze­czy­taj o uczest­ni­kach akcji ‘Jedź z głową… w kasku” Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Rawie Mazowieckiej

Dwie - dba­jące o bez­pie­czeń­stwo swych pod­opiecz­nych - raw­skie szkoły pod­sta­wowe dołą­czyły dzi­siaj do akcji „Jedź z głową … w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top