Home / Tag Archives: Jedź z głową w kasku (page 3)

Archiwa: Jedź z głową w kasku

Feed Subscription

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Czytaj dalej »

Łyszkowice, Kalenice, Maków. Witamy nowych uczestników akcji „Jedź z głową w kasku”!

Trzecioklasiści ze szkół podstawowych w Łyszkowicach, Kalenicach i Makowie, dołączyli do organizowanej przez poseł Joannę Skrzydlewską, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi akcji „Jedź z głową w kasku”. Czytaj dalej »

Tomaszowska prasa relacjonuje akcję “Jedź z głową w… kasku”

W lokal­nej pra­sie w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim uka­zała się rela­cja z wizyty poli­cjan­tów z Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi w Szkole ... Czytaj dalej »

Brzeziny dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejne szkoły wzięły udział w orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi akcji „Jedź z ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” w Będkowie i Drzewicy

Nowe grupy trze­cio­kla­si­stów ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Będ­ko­wie i Szkoły Pod­sta­wo­wej w Drze­wicy, dołą­czyły do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, ... Czytaj dalej »

Inauguracja akcji „Jedź z głową … w kasku”

Ruszyła trze­cia edy­cja akcji „Jedź z głową … w kasku”. Jako pierwsi wzięli w niej udział  ucznio­wie z łaskich szkół ... Czytaj dalej »

350 kasków rowerowych od Joanny Skrzydlewskiej

Jutro w Łasku roz­po­czyna się 3. edy­cja akcji “Jedź z głową… w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską i  poli­cjan­tów z ... Czytaj dalej »

Express Ilustrowany” o wyścigu rowerowym - 4 czerwca 2012

“Express Ilu­stro­wany” w swoim ponie­dział­ko­wym dodatku spor­to­wym rela­cjo­nuje wyścig rowe­rowy dla dzieci, któ­rego jed­nym ze spon­so­rów była Joanna Skrzy­dlew­ska poseł ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska rozdała kaski uczestnikom wyścigu rowerowego w parku 3 Maja

Joanna Skrzydlewska rozdała kaski uczestnikom wyścigu rowerowego w parku 3 Maja w czerwcu 2012 Czytaj dalej »

Finisz akcji „Jedź z głową w kasku”

Ucznio­wie ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Gór­kach Dużych i Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Pajęcz­nie dołą­czyli do akcji „Jedź z głową ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Nowe grupy trze­cio­kla­si­stów ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Gra­bo­wie i Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kasze­wach Dwor­nych, dołą­czyły do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę ... Czytaj dalej »

Express Ilustrowany - 25 maja 2012

“Express Ilu­stro­wany” zapo­wiada wyścig kolar­ski dla dzieci orga­ni­zo­wany z oka­zji Dnia Dziecka. Dla pierw­szych 200 uczest­ni­ków, któ­rzy zgło­szą udział w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top