Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Łódź (page 2)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Łódź

Feed Subscription

Wywiad w Gazeta.pl: o kampanii i wyborach do PE

Wio­letta Gna­ci­kow­ska Gazeta.pl: Kam­pa­nia wybor­cza do Par­la­mentu Euro­pej­skiego nie budzi dużych emo­cji. Dlaczego? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: Dla ... Czytaj dalej »

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem IX Woje­wódz­kiej Olim­piady Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie „Zie­mia Łódzka 2014”. W zawo­dach uczest­ni­czyło ... Czytaj dalej »

Oto zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014:

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlewska Cup 2014. Finały imprezy odbyły się ... Czytaj dalej »

Czy będziecie udawać, że to co mówi Janusz Korwin-Mikke was nie obraża? List otwarty kandydatek do PE

Sza­nowne Panie,  Sza­nowni Pano­wie Dro­dzy Przyjaciele Już w naj­bliż­szą nie­dzielę gło­su­jemy w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.  Wspól­nie zade­cy­du­jemy, kto przez ... Czytaj dalej »

Obudź się, już czas na wybory!

  Czytaj dalej »

Zostały tylko 2 dni do głosowania!

Czytaj dalej »

Wielki finał Skrzydlewska Cup 2014 na stadionie Orła. ZDJĘCIA I WIDEO

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlew­ska Cup 2014 Repre­zen­ta­cje Szkoły Pod­sta­wo­wej nr ... Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2014 już jutro!

Naj­lep­sza ósemka tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup jutro zagra o medale i nagrody. W kate­go­rii klas I – III o ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na otwarciu Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej

Joanna Skrzy­dlew­ska gościła na otwar­ciu Rawsko-Bialskiej Spół­dzielni Socjal­nej „Nadzieja i Praca”, która powstała z ini­cja­tywy dwóch samo­rzą­dów: Gminy i Mia­sta ... Czytaj dalej »

Wybierz właściwe numery!

Czytaj dalej »

W Radomsku powstanie hala sportowa przy Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych

Powia­towa Hala Spor­towa przy Zespole Szkół Elek­tryczno – Elek­tro­nicz­nych w Radom­sku nie­ba­wem powsta­nie. W ponie­dzia­łek wmu­ro­wa­li­śmy kamień węgielny pod budowę! ... Czytaj dalej »

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 25 maja!

Czytaj dalej »

Scroll To Top