Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do PE (page 2)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do PE

Feed Subscription

Obudź się, już czas na wybory!

  Czytaj dalej »

Zostały tylko 2 dni do głosowania!

Czytaj dalej »

Wielki finał Skrzydlewska Cup 2014 na stadionie Orła. ZDJĘCIA I WIDEO

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlew­ska Cup 2014 Repre­zen­ta­cje Szkoły Pod­sta­wo­wej nr ... Czytaj dalej »

Finał Skrzydlewska Cup 2014 już jutro!

Naj­lep­sza ósemka tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup jutro zagra o medale i nagrody. W kate­go­rii klas I – III o ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na otwarciu Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej

Joanna Skrzy­dlew­ska gościła na otwar­ciu Rawsko-Bialskiej Spół­dzielni Socjal­nej „Nadzieja i Praca”, która powstała z ini­cja­tywy dwóch samo­rzą­dów: Gminy i Mia­sta ... Czytaj dalej »

Wybierz właściwe numery!

Czytaj dalej »

W Radomsku powstanie hala sportowa przy Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych

Powia­towa Hala Spor­towa przy Zespole Szkół Elek­tryczno – Elek­tro­nicz­nych w Radom­sku nie­ba­wem powsta­nie. W ponie­dzia­łek wmu­ro­wa­li­śmy kamień węgielny pod budowę! ... Czytaj dalej »

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 25 maja!

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gościem VI Pikniku Żeglarskiego

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem nie­dziel­nego VI Pik­niku Żeglar­skiego zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Klub Spor­tów Wod­nych „ŁÓDŹ – RUDA” ... Czytaj dalej »

XXXVII Memoriał Piotra Cherudzińskiego w podnoszeniu ciężarów

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad XXXVII Memo­ria­łem Pio­tra Che­ru­dziń­skiego w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Zawody odbyły ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na wybory!

Czytaj dalej »

Wykład poseł Skrzydlewskiej w Wyższej Szkole Handlowej

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim ze stu­den­tami Wyż­szej Szkoły Handlowej. Pro­wa­dząc wykład otwarty ... Czytaj dalej »

Scroll To Top