Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska poseł do PE (page 34)

Archiwa: Joanna Skrzydlewska poseł do PE

Feed Subscription

Jedź z głową w kasku” w Rawie Mazowieckiej

Dwie - dba­jące o bez­pie­czeń­stwo swych pod­opiecz­nych - raw­skie szkoły pod­sta­wowe dołą­czyły dzi­siaj do akcji „Jedź z głową … w ... Czytaj dalej »

Familiada Sportowo-Rekreacyjna w Sieradzu

  Sie­radz­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­towe „Wspól­nota” zor­ga­ni­zo­wało XIV Osie­dlową Fami­liadę Sportowo-Rekreacyjną dla miesz­kań­ców wspól­not miesz­ka­nio­wych mia­sta Sie­ra­dza. Tego­roczna impreza odbyła się ... Czytaj dalej »

Łyszkowice, Kalenice, Maków. Witamy nowych uczestników akcji „Jedź z głową w kasku”!

Trzecioklasiści ze szkół podstawowych w Łyszkowicach, Kalenicach i Makowie, dołączyli do organizowanej przez poseł Joannę Skrzydlewską, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi akcji „Jedź z głową w kasku”. Czytaj dalej »

Brzeziny dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejne szkoły wzięły udział w orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi akcji „Jedź z ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gościem Koła Europejskiego w SP nr 172

Na zapro­sze­nie opie­ku­nów i człon­ków Szkol­nego Koła Euro­pej­skiego, Joanna Skrzy­dlew­ska gościła w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 172. Spo­tkała się z uczniami ... Czytaj dalej »

68. rocznica zakończenia II wojny światowej

Kom­ba­tancki Zwią­zek Dzieci Ofiar Wojny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej obcho­dził 68. rocz­nicę zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej. Jak co roku uro­czy­sto­ści odbyły się ... Czytaj dalej »

Rozmawiamy z Joanną Skrzydlewską, poseł z Łodzi

Gdy miałam 7 lat, pierwszy raz leciałam sama samolotem za granicę do szkoły językowej. Sama jechałam metrem z lotniska. Szybko stałam się samodzielna. Dzięki tacie, który powtarzał, że jeśli do wszystkiego dojdę sama, nie będę się bała życia. Wpajał też szacunek do pieniędzy. Nigdy nic nie dostałam za darmo. Jako nastolatka jeździłam w wakacje pracować na giełdzie kwiatowej w Holandii. Wstawałam o 4 rano, grzebałam w śmierdzącej wodzie od kwiatów, ale czegoś się nauczyłam. Nie jestem rozrzutna. Wiem, jak ciężko zdobyć pieniądze. Czytaj dalej »

Scroll To Top