Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska Radio Łódź

Archiwa: Joanna Skrzydlewska Radio Łódź

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska w Radio Łódź: Nie stracimy unijnego dofinansowania

- Łódz­kie, fla­gowe inwe­sty­cje dobie­gają do szczę­śli­wego finału. Kil­ku­mie­sięczne opóź­nie­nia, zwią­zane z cał­ko­wi­tym odda­niem ich do użytku, nie są zagro­że­niem ... Czytaj dalej »

Scroll To Top