Home / Tag Archives: Joanna Skrzydlewska UŁ

Archiwa: Joanna Skrzydlewska UŁ

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska o studiach na Uniwersytecie Łódzkim

O stu­diach na łódz­kiej uczelni, w 70. rocz­nicę powsta­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w roz­mo­wie z Jac­kiem Grud­niem opo­wiada Joanna Skrzy­dlew­ska.  Dla­czego ... Czytaj dalej »

Gala Absolwenta 2010 Wydziału Zarządzania UŁ

Na Wydziale Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego odbyła się Gala Absol­wenta 2010. W cza­sie uro­czy­sto­ści dyplomy i wyróż­nie­nia ode­brali naj­wy­bit­niejsi tego­roczni absol­wenci ... Czytaj dalej »

Scroll To Top