Home / Tag Archives: Joanna (page 3)

Archiwa: Joanna

Feed Subscription

Równość płac dla kobiet i mężczyzn

Ste­reo­typy i utarte wzorce wciąż umac­niają segre­ga­cję prac oraz podział ról, zaś kobiece umie­jęt­no­ści są czę­sto postrze­gane bar­dziej jako “natu­ralne” ... Czytaj dalej »

Rolnicy z Jeżowa uroczyście zakończyli żniwa

W dosko­na­łej atmos­fe­rze bawili się w minioną nie­dzielę uczest­nicy Gminno-Powiatowych Doży­nek w Jeżo­wie. Wójt Gminy Jeżów - Tomasz Pie­chota oraz ... Czytaj dalej »

Dożynki w Dmosinie. By chleba nam nie zabrakło [Zdjęcia]

Koro­wo­dem dożyn­ko­wym przed kościo­łem w Dmo­si­nie 1 wrze­śnia roz­po­częło się Gminne Święto Plo­nów. Następ­nie odpra­wiona została msza dzięk­czynna w kościele ... Czytaj dalej »

Scroll To Top