Home / Tag Archives: karta dużej rodziny (page 2)

Archiwa: karta dużej rodziny

Feed Subscription

Finał turnieju Skrzydlewska Cup 2013. Jeszcze więcej zdjęć!

Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Zobacz: Zdję­cia, część pierwsza   Czy­taj: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Kto wygrał? Czytaj dalej »

Gazeta.pl o “nieudacznikach i dzieciorobach”

Ser­wis gazeta.pl, a  za nim Tok FM opo­wiada histo­rię pew­nego komen­ta­rza na Face­bo­oko­wym pro­filu poseł Skrzy­dlew­skiej: “Euro­po­słanka Joanna Skrzy­dlew­ska pochwa­liła się ... Czytaj dalej »

Łódź ma Kartę Dużej Rodziny. Dzięki Joannie Skrzydlewskiej

W środę 12 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi, została przyjęta Karta Dużej Rodziny. Wniosek złożyła poseł Joanna Skrzydlewska, której reprezentant, Tomasz Dominiak, pracował w zespole ds. opracowania projektu Karty. Karta Dużej Rodziny ma promować rodziny wielodzietne, czyli te, które mają troje i więcej dzieci. W Łodzi jest ok. 4,7 tys. takich rodzin, a wychowuje się w nich 15 tys. dzieci Czytaj dalej »

W czerwcu Łódź będzie miała Kartę Dużej Rodziny

Pra­wie pięć tysięcy łódz­kich rodzin z co naj­mniej troj­giem dzieci będzie mogło sko­rzy­stać z sys­temu ulg m.in. na prze­jazdy komu­ni­ka­cją ... Czytaj dalej »

Serwis kartaduzejrodziny.pl o inicjatywie Joanny Skrzydlewskiej

Nowy ser­wis kartaduzejrodziny.pl infor­muje o ini­cja­ty­wie Joanny Skrzy­dlew­skiej, która zaape­lo­wała do władz Łodzi o wpro­wa­dze­nie w mie­ście Karty Dużej Rodziny. ... Czytaj dalej »

Radni komisji poparli wprowadzenie Karty Dużej Rodziny

- Pomysł stwo­rze­nia miej­skiej Karty Dużej Rodziny poparli radni z Komi­sji Ochrony Zdro­wia i Opieki Spo­łecz­nej. Z ini­cja­tywą opra­co­wa­nia takiego ... Czytaj dalej »

Gazeta Wyborcza: Rodziny wielodzietne, czyli jakie?

- Wszy­scy są zgodni: w Łodzi powinna obo­wią­zy­wać Karta Dużej Rodziny, która przy­zna­łaby ulgi rodzi­nom wie­lo­dziet­nym. Tylko na razie nie ... Czytaj dalej »

Karta Dużej Rodziny w Łodzi? Radni zajęli się wnioskiem poseł Skrzydlewskiej

Czy Łódź będzie miała Kartę Dużej Rodziny, która upo­waż­nia do zni­żek w komu­ni­ka­cji miej­skiej, zoo i skle­pach? W środę na ... Czytaj dalej »

Łódź z Kartą Dużej Rodziny?

Pisałam w tej sprawie do prezydent Hanny Zdanowskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej – mówi Joanna Skrzydlewska. – Władze Łodzi zgodziły się ze mną, że to dobry i skuteczny pomysł wspierania rodzicielstwa. Radni również są „za”, dlatego liczę, że wkrótce Łódź wprowadzi Kartę. Polityka prorodzinna powinna być długofalowa, to bardzo ważne szczególnie w takim mieście jak Łódź, gdzie sytuacja materialna wielu rodzin jest trudna – mówi poseł Skrzydlewska. Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

  Panie Prze­wod­ni­czący! Panie Ministrze! Dziś po raz kolejny wra­camy do tematu urlo­pów macie­rzyń­skich. Myślę, że na kwe­stię urlo­pów macie­rzyń­skich ... Czytaj dalej »

Scroll To Top